Fjervarme til Dalbyover.

Havndal Fjernvarme arbejder lige nu på at få tilkoblet Dalbyover by på vores ledningsnet. Vi har kapaciteten, men en tilkobling kræver at 70% af Dalbyover bys bebyggelser tilmelder sig. En eventuel tilkobling får ingen økonomisk betydning for vore nuværende brugere. Varmemester og bestyrelse for Havndal Fjernvarme

Digital kommunikation

Havndal Fjernvarme a.m.b.a. Informere med om at vi ændre i vores Almindelige Leveringsbestemelser, ved at tilføje et Pkt 1.5  omhandlende Digital kommunikation I henhold til EU-reglerne er VÆRKET forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 – Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. Dette betyder, […]

Indefrysningsordning

Du er som fjernvarmeforbruger hos Havndal Fjernvarme a.m.b.a. IKKE berettiget til at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da vores årlige varmepris ikke overstiger grænsen på 26.000 kr. inkl. moms. Du kan læse mere om regler for indeflysningsordning på https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Energi/indefrysning-af-energiudgifter