Klagevejledning

Hvis Du/I ønsker at indgive klager over afgørelser fra Havndal Fjernvarme vedrørende, civilretlige forbrugsklager, som klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelser og flytteafregninger m.v.

Skal klagen rettes til

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.:  4171 5000
www.energianke.dk
post@energianke.dk

 

Klage over varmeforsyningsloven. Rettes til

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5400
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk

 

Hvis evt. afgørelse ønskes anket. Rettes denne til

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 3395 5785
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

Besøgsadresse:
Energiklagenævnet
Linnésgade 18, 3. sal
1360 København K