Måler Guide

Her under finder du en interaktiv brugsvejledning til de 3 typer af målere som vi dag har opsat hos vores forbruger.

Der er flere funktioner under nogle af menu punkterne disse finde ved at trykke på kappen der ligner en mappe, dette glæder for mulitcal 601 & 602.

For at finde disse funktioner på multical 603 skal man trykke på den midterste knap når man er inde på en visning af de enkelte menuer.

 

 

 

 

Mulitcal 601