Målerleje

Havndal Fjernvarme varsler hermed indførsel af målerleje.                                                    

Da vi er færdig med at udskifte/opdatere vores målerpark har vi besluttet at indføre en årlig målerleje på 375 kr. pr måler.

For en standardlejlighed (forbrug 15 MWh, størrelse 75M²) betyder dette en årlig prisstigning på 375 kr. eller 31,25 kr. pr måned, hvilket svarer til en prisstigning på 3,58 %

For et standardhus (forbrug 18,1 MWh, størrelse 130M²) betyder dette en årlig prisstigning på 375 kr. eller 31,25 kr. pr måned, hvilket svarer til en prisstigning på 2,45 %.

Alle priser er inkl. moms.

Ændringen vil træde i kraft fra den 01-07-2022

På vores hjemmeside www.havndalfjernvarme.dk kan du se det nye takstblad.

Bestyrelsen

Havndal Fjervarme a.m.b.a.