Om os

Havndal Fjernvarme A.m.b.a. holdt stiftende generalforsamling d.16.09.1992 men forud for denne stiftende generalforsamling, havde der været en arbejdsgruppe i byen som havde undersøgt mulighederne for at etablere et fjernvarmeværk.

 

Allerede først i 1991 blev der nedsat en arbejdsgruppe af Borgerforeningen for Havndal og Omegn, og den undersøgte mulighederne for at opnå et tilstrækkeligt antal forbrugere som ville med på et evt. kommende fjernvarmeværk. For at etablere værket skulle 75 % af de oliefyrede boliger have tilmeldt sig, samt de tre store forbrugere (Skolen – Havndal Hallen og plejehjemmet ”Aldershvile”). De tre store forbrugere tilmeldte sig hurtigt, men det varede noget inden der var forbrugere nok til at kunne sætte projektet i gang. Omkring sommerferien 1992 var der 77 % af forbrugerne som havde tilmeldt sig, og herefter begyndte arbejdsgruppen at undersøge markedet for leverandører af maskinanlæg, bygninger, ledningsnet og halm.

Efter den stiftende generalforsamling blev vi pålagt at spørge Naturgas Midt/nord om vi måtte bygge et biobrændsels anlæg her i Havndal, og Naturgas Midt/Nord vendte hurtigt tilbage til bestyrelsen med besked om, at der ikke var gas i den daværende Mariager kommune, så vi fik frit brændselsvalg.

Herefter begyndte det at gå stærkt og allerede inden jul 1992 var de fleste kontrakter i hus, men maskinleverancen måtte vi dog udbyde til Linka, i stedet for Nordfab, da Nordfab ville holde med at producere halmfyringsanlæg.

Der blev købt en grund på Laursensvej 4 og omkring 1 marts 1993 begyndte arbejdet med at etablere ledningsnettet. Den 19-04-1993 blev første spadestik taget til bygningen som hele maskineriet og installationerne skulle stå i. Der blev ligeledes skrevet halmleverings kontrakter med tre lokale landmænd om levering af halm de næste 5 år.

Der blev i det lokale dagblad søgt om en varmemester til at passe det kommende fjernvarmeværk, og der kom 17 ansøgninger. Efter anbefaling fra vores rådgivere og Linka, blev det besluttet at ansætte Henrik Thorup som varmemester pr. 1.8.1993.

Den 14. august 1993 tændte vi for oliefyret og varmede vandet op i ledningsnettet og den 16. august 1993 blev de første koblet på Havndal Fjernvarme. Den 2. september 1993 blev halmkedlen tændt for første gang, og de sidste blev tilkoblet d. 27. oktober 1993.

Vi har siden dengang fået mange forbrugere på værket, både forbrugere der brugte olie som opvarmning, og også mange der brugte el som varmekilde; desuden var der to som havde jordvarme som også er koblet på vores varmeværk.

Her i sommeren i 2020 har vi nu 313 målere og 360 boliger som opvarmes. Vi har 2 oliefyr tilbage i Havndal som ikke er tilsluttet, trods det at vi er Randers Kommunes anden billigste fjernvarme.