Bestyrelse

FORMAND: Birgitte Steffensen.

KASSERER: Thomas L. Hansen.

SEKRETÆR: Michael Frandsen.


Bestyrelses-medlemmer:

  • Jens H Jensen
  • Henrik Sommer

 

Suppleanter:

  • Brian Thomas Olsen
  • Jan Hede