Takster & Regnskab

TAKSTER excl.moms inkl.moms
Fast Afgift  1. (abonnement) kr./år 1.700,00 2.125,00
Fast afgift  2. 0-150 m2 pr. m2/år 16,40 20,50
Fast afgift  3. 151 m2 og opefter pr m2/år 8,20 10,25
Fast afgift  4. (Erhverv/institution) kr. pr m2/år 16,40 20,50
Fast afgift 5. (Målerleje) kr./år 300,00 375,00
Variabel afgift/forbrugsbidrag kr./MWh 463,50 579,38
Den faste afgift  1. (abonnementsafgiften) & 5. (målerleje) er en årlig afgift for hvert
stik/måler til ejendommen (normalt 1 stik/måler pr. ejendom.)
De faste afgifter 2, 3 og 4 beregnes på grundlag af den tilsluttede
ejendoms areal efter BBR-oplysninger.

 

 

Eks. på standard hus på 130 m2 og forbrug på 18,1 MWh: excl.moms inkl.moms
Fast afgift  1.    1 stk. 1.700,00 2.125,00
Fast afgift  2.    1 stk.  130 m2 á 16.40/20,50 2.132,00 2.665,00
Fast afgift 5. (Målerleje) kr./år 300,00 375,00
Variabel afgift 18,1 MWh 8.389,35 10.486,69
Total 12.521,35 15.651,69

Den faste afgift  1. (abonnementsafgiften) er en årlig afgift for hvert stik til ejendommen
(normalt 1 stik pr. ejendom.)

De faste afgifter 2, 3, 4 og 5 beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal
efter BBR-oplysninger.

 

 

 

Års rapport 2018-2019 Års rapport 2019-2020 Års rapport 2020-2021 Års rapport 2021-2022 Takstblad 2022